Giáo hội học
Tác giả: Felipe Gomez, SJ
Ký hiệu tác giả: GO-F
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010289
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 388
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010348
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 388
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Giáo hội học nhập đề 5
Những ký hiệu viết tắt 17
PHẦN I: NGUỒN GỐC GIÁO HỘI 21
Chương 1: Giáo hội trong mầu nhiệm Thiên Chúa 23
Chương 2: Chiều kích Ba Ngôi của Giáo hội 37
Chương 3: Chuẩn bị Giáo hội trong Cựu ước 49
Chương 4: Nguồn gốc lịch sử của Giáo hội 61
Chương 5: Giáo hội duy nhất 103
PHẦN II: BẢN TÍNH CỦA GIÁO HỘI 131
Chương 6: Giáo hội là dân Thiên Chúa 133
Chương 7: Giáo hội là nhiệm thể Chúa Kitô 163
Chương 8: Giáo hội là một Bí tích 181
Chương 9: Mầu nhiệm Giáo hội qua những hình bóng 195
Chương 10: Giáo hội thánh thiện 207
Chương 11: Định nghĩa Giáo hội 219
PHẦN III: CƠ CẤU CỦA HỘI THÁNH 229
Chương 12: Cơ cấu của Giáo hội 231
Chương 13: Các thừa tác vụ trong Giáo hội 247
Chương 14: Giáo hội tông truyền 255
Chương 15: Thừa tác vụ của Phêrô 270
Chương 16: Những thừa tác vụ khác 290
Chương 17: Hội thánh hiệp thông của Giáo hội 307
PHẦN IV: GIÁO HỘI ĐỐI THOẠI 333
Chương 18: Giáo hội đối ngoại 335
Thư mục 381