La voix de l'église en Chine
Tác giả: Many Authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012103
Nhà xuất bản: Éditions de la cité chrétienne
Năm xuất bản: 1938
Khổ sách: 23
Số trang: 96
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích