Le visage de l'église en prière
Phụ đề: Essai sur l art et la liturgie
Tác giả: Jaques Grégoire Watelet
Ký hiệu tác giả: WA-J
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016443
Nhà xuất bản: Editions de l'Epi
Năm xuất bản: 1969
Khổ sách: 21
Số trang: 179
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích