Lịch sử tín điều
Phụ đề: Phần II. Giáo hội
Tác giả: P. Tihon
Ký hiệu tác giả: TI-P
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008020
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 312
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008021
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 312
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 3
Chương IX: Ý thức Giáo hội thời các Giáo phụ 17
Chương X: Giáo hội trong đế quốc 61
Chương XI: Hướng về Giáo hội của Kitô giới 95
Chương XII: Sự xuất hiện của tín điều về Giáo hội 148
Chương XIII: Giáo hội học thời cải cách 180
Chương XIV: Giáo hội đối diện với thuyết duy lý cận đại 212
Chương XV: Khúc quanh của Giáo hội học ở thế kỷ XX 245
Chương XVI: Giáo hội cuối thế kỷ XX 279
Kết luận 307