L'Église et les religions Non-chrétiennes
Tác giả: J.-P. Lichtenberg
Ký hiệu tác giả: LI-J
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012888
Nhà xuất bản: Salvator
Năm xuất bản: 1967
Khổ sách: 18
Số trang: 110
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích