Pastoral reform in Church government
Tác giả: Many Authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 8
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003720
Nhà xuất bản: Paulist Press
Năm xuất bản: 1965
Khổ sách: 22
Số trang: 184
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích