Constitusion dogmatique de Ecclesia
Tác giả: Mgr. Renard
Ký hiệu tác giả: RE-M
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011232
Nhà xuất bản: Saint - Paul
Năm xuất bản: 1966
Khổ sách: 17
Số trang: 156
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích