Enjeu du Deuxième Synode et Contestation dans L'Église
Tác giả: René Laurentin
Ký hiệu tác giả: LA-R
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012674
Nhà xuất bản: Éditions du Seuil
Năm xuất bản: 1969
Khổ sách: 21
Số trang: 383
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích