Thần học Giáo hội
Tác giả: HY. C. Journet
Ký hiệu tác giả: JO-C
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002196
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 298
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG I: MẤY NÉT CƠ BẢN VỀ GIÁO HỘI 22
I. Bản tính Giáo Hội 22
1. Phải nhận xét Giáo Hội thế nào? 22
2. Những danh từ quen dùng để chỉ Giáo hội 26
3. Giáo hội vừa huyền nhiệm vừa hữu hình 33
II. Những trạng thái khác nhau của Giáo Hội qua thời gian 43
1. Thời đại Đức Chúa Cha hay là chế độ trước khi có Giáo hội 44
2. Thời đại mong đợi Chúa Kitô hay là chế độ thứ nhất của Giáo hội 46
3. Thời đại Chúa kitô hiện diện hay là thời đại thiết lập Đầu Giáo hội 53
4. Thời đại của Chúa Thánh Linh hay là thời đại hiện đương của Giáo hội 58
CHƯƠNG II: CHÚA KITÔ LÀ ĐẦU GIÁO HỘI 62
I. Giáo hội là của đầu mùa của vũ trụ được nhóm họp trong Chúa Kitô 62
1. Thiên Chúa trở nên người, để con người tham dự bản tính Thiên Chúa 62
2. Chúa Kitô đính hôn với loài người 67
3. Chúa Kitô liên kết mật thiết với loài người 71
4. Vũ trụ quy tụ trong Chúa Kitô 76
II. Chúa Kitô đã tử nạn để cứu rỗi Giáo hội 83
1. Chúa Kitô là Đấng Cứu Thế, là Adong mới 83
2. Công nghiệp của Chúa Kitô và của Giáo hội 90
3. Sự đền tội của Chúa Kitô và của Giáo hội 95
4. Giáo hội lãnh thụ ơn cứu rỗi của Chúa Kitô 99
1. Ơn chủ yếu của Chúa Kitô 103
2. Chức vụ linh mục của Chúa Kitô và của Giáo hội 106
3. Vương quyền của Chúa Jêsu và của Giáo hội 110
4. Sự thánh thiện của Chúa Kitô và của Giáo hội 114
CHƯƠNG III: THÁNH LINH TRONG GIÁO HỘI 125
I. Những sứ nhiệm của Ba Ngôi Thiên Chúa là nguồn sống tối cao của Giáo hội 126
II. Thánh Linh là nguyên nhân kỳ thành của Giáo hội 132
III. Thánh Linh là Quý khách của Giáo hội nhờ huyền nhiệm hiện cư 144
IV. Thánh Linh là linh hồn không thụ tạo của Giáo hội 155
CHƯƠNG IV: ĐỨC TRINH NỮ TRONG GIÁO HỘI 165
I. Đức Trinh Nữ là Mẹ rất xứng đáng của Thiên Chúa 165
II. Trinh Nữ là một thành công tối cao của Giáo hội 168
III .Địa vị Trinh Nữ trong thời đại Giáo Hội 176
THẦN HỌC GIÁO HỘI - Tập II 181
CHƯƠNG V: HÀNG GIÁO PHẨM TÔNG TRUYỀN 183
I. Địa vị Hàng Giáo phẩm 184
II. Quyền chức vụ 193
1. Quyền thờ phượng chung cho mọi phần tư Giáo hội 193
2. Quyền chức vụ 202
3. Địa vị quyền chức vụ trong Giáo hội 207
III. Quyền mục vụ cai quản 210
1. Những đặc ân của các Tông đồ khi sáng lập Giáo hội 210
2. Đặc ân Siêu Tông đồ của Phêrô 220
3. Giám mục là người kế vị các Tông đồ 231
4. Quyền cai trị phổ thế, hay tối cao của Giáo Hoàng 242
5. Những nhiệm vụ của quyền cai trị và ơn trợ giúp của Chúa Thánh Linh 251
a. Quyền tuyên bố 255
b. Bản chất quyền Giáo luật 260
c. Phạm vi đời sống kinh nghiệm 266
IV. Tông truyền là đặc tính huyền diệu và là dấu hiệu kỳ lạ của Giáo hội 275
hàng ngang Tông truyền bao hàm một sự kế tiếp 275
B. Đặc tính Tông truyền là dấu hiệu lạ lùng của Giáo hội chân thực 279
1. Đặc tính Tông truyền là dấu hiệu hỗn hợp 279
là một phép lạ 284
3. Cơ cấu Tông truyền của Giáo hội đã được loan báo trước 290
KẾT LUẬN 293