Construire L'Eglise aujourd'hui
Tác giả: Th. Suavet
Ký hiệu tác giả: SU-T
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012862
Nhà xuất bản: Les éditions ouvrieres
Năm xuất bản: 1957
Khổ sách: 19
Số trang: 241
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích