Le laïcs dans L'église
Tác giả: P. Glorieux
Ký hiệu tác giả: GL-P
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011269
Nhà xuất bản: Les éditions ouvrieres
Năm xuất bản: 1960
Khổ sách: 20
Số trang: 222
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích