Structures de L'église
Tác giả: Hans Küng
Ký hiệu tác giả: KU-H
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010954
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1963
Khổ sách: 19
Số trang: 460
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích