Giáo hội học
Phụ đề: Sách Giáo lý cho người trưởng thành
Tác giả: Lm. Aug. Hoàng Đức Toàn
Ký hiệu tác giả: HO-T
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T6
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000160
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 116
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000161
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 139
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000831
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 139
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004876
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 139
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010331
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 139
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương một: Những khó khăn khi nói về Giáo hội 11
Chương hai: Giáo hội trong lịch sử Thiên Chúa với loài người 15
1.Giáo hội trong lịch sử cứu độ 15
2.Giáo hội trong lịch sử và trong xã hội con người 20
3.Sứ mệnh cứu độ của Giáo hội 27
4.Giáo hội địa phương và Giáo hội hoàn vũ 34
Chương ba: Bản tính của Giáo hội 40
1.Giáo hội là một mầu nhiệm 40
2.Giáo hội là Dân Chúa 43
3.Giáo hội là Thân thể Đức Kitô 47
4.Giáo hội là Đền Thờ Thiên Chúa 51
Chương bốn: Những đặc tính của Giáo hội 56
1.Tính Duy Nhất 56
2.Tính Thánh Thiện 63
3.Tính Công Giáo 69
4.Tính Tông Truyền 72
Chương năm: Các dịch vụ và thừa tác vụ trong Giáo hội 79
1.Chức tư tế cộng đồng 79
2.Các thừa tác vụ trong Giáo hội 86
3.Thừa tác vụ của thánh Phêrô, thừa tác vụ của hiệp nhất 95
Chương sáu: Giáo lý và Huấn quyền của Giáo hội 105
Chương bảy: Giáo hội, hiệp thông các thánh 112