Cùng đích đời Đức Giêsu Kitô
Phụ đề: "Thế là đã hoàn tất"
Tác giả: Lm. Vinh Sơn Mai Văn Kính
Ký hiệu tác giả: MA-K
DDC: 226.5 - Tin mừng Gioan
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014613
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 350
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014614
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 350
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014615
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 350
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014616
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 350
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014617
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 350
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương 5: Yêu đến cùng (Ga 13)  
I. Xác định bản văn Ga 13 11
1. Ranh giới trình thuật 11
2. Quan sát Ga 13 16
3. Đề nghị cấu trúc Ga 13 18
II. Tình yêu đến cùng (eis telos, c. 1-3+) 19
1. Yêu đến cùng (c. 1) 20
2. Tình yêu dấn bước dù có bị phản bội (c. 2) 25
3. Tình yêu ngụp lặn trong Ngọn Nguồn (c. 3) 27
III. Rửa chân và lên đường (c. 3-21) 30
1. Rửa chân: trao ban và nhận lại sự sống (c. 4-12+) 30
2. Đức Giê-su lên đường (c. 12-21) 45
3. Nhận biết Đấng Ta Là (c. 19) 56
IV. Phản bội và vinh quang (c. 21-38) 65
1. Phản bội (c. 21-30) 65
2. Vinh Quang (c. 31-38) 82
V. Tình yêu cuốn hút lên đường (c. 36-38) 92
1. Hệ luận cuộc lên đường của Đức Giê-su 92
2. Hoa trái cuộc lên đường của Đức Giê-su 93
3. Thời gian câu chuyện 94
Chương 6: Xin hiệp nhất trọn hảo (Ga 17)  
I. Xác định bản văn 101
1. Tham khảo vài đề nghị cấu trúc 102
2. Đề nghị cấu trúc Ga 17 106
II. Xin tôn vinh (c. 1-6) 110
1. Xin tôn vinh người Con (c. 1-2) 110
2. Điều kiện để có sự sống đời đời (c. 3) 115
3. Tôn vinh và hoàn tất (telos) công trình (c. 4) 116
4. Vinh quang sự sống trước khi có thế gian (c. 5) 119
5. Tỏ cho biết danh Cha (c. 6) 121
III. Xin hiệp nhất trọn hảo (c. 5-26) 123
1. Nới rộng tương quan tới các môn đệ (c. 5-6) 123
2. Ước nguyện xin hiệp nhất (c. 7-21) 124
3. Hiệp nhất trọn hảo (teleioô, c. 22-23) 134
4. Hoa trái lời cầu nguyện (c. 24-25) 140
5. Làm cho biết danh Cha (c. 26) 143
Chưong 7: Thế là đã hoàn tất (Ga 19,16-42)  
I. Khung cảnh chung biến cố về giờ 148
1. Xác định ranh giới biến cố về giờ 148
2. Vài đề nghị cấu trúc về Ga 18,1-21,29 150
3. Đề nghị một cấu trúc Ga 18,1-20,29  152
4. Cấu trúc cảnh “hoàn tất” Ga 19,16-42 157
II. Đóng đinh vào Thập Giá (c. 16-23a) 159
1. Thi hành án đóng đinh (c. 16-18) 160
2. Tấm bảng chế nhạo (c. 19) 163
3. Tấm bảng được viết bằng ba thứ tiếng (c. 20) 166
4. Phản ứng của các thượng tế (c. 21-22) 172
5. Đóng đinh xong (c. 23a) 175
III. Chia áo (c.23-25) 176
1. Chia áo (c. 23ab) 176
2. Chiếc áo dài không có đường khâu (c. 23c) 178
3. Ứng nghiệm lời Kinh Thánh (c. 24ab) 179
4. Điều lính tráng đã làm (c. 24c) 182
5. Các phụ nữ đứng gần Thập Giá (c. 25) 183
IV. Những lời cuối cùng trên Thập Giá (c. 25-31) 184
1. Giờ sáng tạo mới (c. 25-27) 184
2. Cơn khát và giấm chua (c. 28-29) 192
3. Thế là đã hoàn tất (teleô, c. 30ab) 202
4. Trao Thần Khí (c. 30c) 216
5. Áp lễ Vượt Qua (c. 31) 223
V. Làm chứng cạnh sườn bị đâm thâu (c. 31-38) 224
1. Áp ngày sa-bát, xin hạ xác (c. 31-32)  225
2. Cạnh sườn bị đâm thâu (c. 33-34) 227
3. Thấy và làm chứng (c. 35) 228
4. Ứng nghiệm Kinh Thánh (c. 36-37) 231
5. Hạ xác Đức Giê-su (c. 38) 234
VI. Lãnh nhận thi hài và an táng (c. 38-42) 234
1. Giô-xếp hạ thi hài xuống (c. 38)  234
2. Ni-cô-đê-mô mang nhiều mộc dược (c. 39). 236
3. Lãnh nhận thi hài và tẩm liệm (c. 40) 237
4. Ngôi mộ mới (c. 41) 241
5. An táng Đức Giê-su (c. 42) 242
VII. Cùng đích và cốt truyện Ga 19,16-42 243
Đúc kết cùng đích trong sách về Giờ 247
PHẦN III: THẦN HỌC VÊ CÙNG ĐÍCH  
Chương 8: Hoa trái của cùng đích  
I. Một số kết quả quan trọng 254
1. Cùng đích - telos làm thành cốt truyện 254
2. Cùng đích làm nổi bật vai trò thời gian câu chuyện 258
II. Cùng đích - telos ôm ấp khởi đầu - arkhê 266
1. Khởi đầu (arkhê) trong 1,1-18 267
2. Khởi đầu (arkhê) trong Tin mừng thứ tư 270
III. Cùng đích - telos, chìa khóa để diễn nghĩa 273
1. Tìm chìa khóa diễn giải bản văn 273
2. Diễn giải bản văn hướng về cùng đích 276
3. Cùng đích, dung mạo Chúa Thánh Thần 276
IV. Một số kiểm chứng 280
1. “Giờ của tôi chưa tới” (x. 2,4) 280
2. Tưởng nhớ (x. 2,22) 284
3. Dự đoán và gợi nhớ (x. 12,16) 288
4. Chìa khóa diễn giải nhờ Chúa Thánh Thần 292
Chương 9: Thần học về cùng đích  
I. Cùng đích trong câu chuyện mỗi người 297
1. Cùng đích trong kinh nghiệm cá vị với Đức Giê-su 298
2. Cùng đích thống nhất cuộc đời 301
3. Cùng đích - telos gợi mở thần học ân sủng 303
II. Cùng đích - telos trong đời sống cộng đoàn 304
1. Cùng đích - telos nơi chứng nhân tử đạo 304
2. Cùng đích làm năng động sứ mạng loan báo Tin mừng 306
3. Cùng đích mời gọi hiệp nhất phổ quát 307
III. Một vài gợi mở 307
1. Cùng đích mở ra niềm hy vọng ngỡ ngàng 307
2. Cùng đích hiện tại hóa ứng nghiệm Kinh Thánh 312
3. Cùng đích - telos trong chiều kích khải huyền 314
LỜI KẾT 317
Sách tham khảo 328