Le quatrième évangile
Tác giả: Louis Bouyer
Ký hiệu tác giả: BO-L
DDC: 226.5 - Tin mừng Gioan
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011678
Nhà xuất bản: Casterman
Năm xuất bản: 1956
Khổ sách: 21
Số trang: 235
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích