Perter in the Gospel of John
Phụ đề: The Making of an Authentic Disciple
Tác giả: Bradford B. Blaine Jr
Ký hiệu tác giả: BL-B
DDC: 226.5 - Tin mừng Gioan
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008615
Nhà xuất bản: Society of Biblical Literature
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 23
Số trang: 224
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích