Tin mừng thánh Gioan
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Thế Thuấn
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 226.5 - Tin mừng Gioan
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000690
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 288
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000691
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 288
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích