The Sheep of the Fold
Phụ đề: The Audience and Origin of the Gospel of John
Tác giả: Edward W. Klink III
Ký hiệu tác giả: KL-E
DDC: 226.5 - Tin mừng Gioan
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008612
Nhà xuất bản: Cambridge at the University Press
Năm xuất bản: 2007
Khổ sách: 23
Số trang: 316
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích