The Gospel According to John XIII - XXI
Tác giả: Raymond E. Brown
Ký hiệu tác giả: BR-R
DDC: 226.5 - Tin mừng thánh Gioan
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009474
Nhà xuất bản: Doubleday
Năm xuất bản: 1970
Khổ sách: 22
Số trang: 1270
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích