The Gospel According to John I - XII
Tác giả: Raymond E. Brown
Ký hiệu tác giả: BR-R
DDC: 226.5 - Tin mừng Gioan
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003757
Nhà xuất bản: Doubleday
Năm xuất bản: 1966
Khổ sách: 24
Số trang: 538
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích