A Key to the Gospel of John
Tác giả: Niceta N. Vargas
Ký hiệu tác giả: VA-N
DDC: 226.5 - Tin mừng Gioan
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008601
Nhà xuất bản: Claretian Pulications
Năm xuất bản: 1994
Khổ sách: 21
Số trang: 46
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích