Il vangelo di san Giovanni
Tác giả: Carlo de Ambrogio
Ký hiệu tác giả: AM-C
DDC: 226.5 - Tin mừng Gioan
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: vol 2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004137
Nhà xuất bản: Società Editrice Internazionale
Năm xuất bản: 1966
Khổ sách: 24
Số trang: 333
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích