Jean
Phụ đề: Commentaire de l'évangile spirituel
Tác giả: Henri Van Den Bussche
Ký hiệu tác giả: BU-H
DDC: 226.5 - Tin mừng thánh Gioan
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004471
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1967
Khổ sách: 21
Số trang: 578
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích