L'Évangile de Jean
Tác giả: Alain Marchadour
Ký hiệu tác giả: MA-A
DDC: 226.5 - Tin mừng Gioan
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004370
Nhà xuất bản: Centurion
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 21
Số trang: 263
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích