The Women in the Gospel of John
Phụ đề: The divine feminine
Tác giả: Judith Kaye Jones
Ký hiệu tác giả: JO-J
DDC: 226.5 - Tin mừng Gioan
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004656
Nhà xuất bản: Chalice Press
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 24
Số trang: 120
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích