The Gospel of Saint Jonh
Tác giả: John Marsh
Ký hiệu tác giả: MA-J
DDC: 226.5 - Tin mừng Gioan
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012244
Nhà xuất bản: Penguin Books
Năm xuất bản: 1968
Khổ sách: 16
Số trang: 700
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích