Các bài Tin mừng Gioan dùng trong phụng vụ
Tác giả: Fx. Vũ Phan Long, OFM
Ký hiệu tác giả: VU-L
DDC: 226.5 - Tin mừng Gioan
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003038
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 477
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003525
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 477
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004906
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 477
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005562
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 477
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005563
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 477
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CẤU TRÚC VĂN CHƯƠNG (KI-TÔ HỌC) CỦA TIN MỪNG GIOAN 7
* DẪN NHẬP KI-TÔ HỌC (1,1 - 2,11) 13
1,1 - 18: NGÔI LỜI ĐÃ LÀM NGƯỜI (GIÁNG SINH - BAN NGÀY) 13
1,6 - 8.19 - 28: GIOAN, NGƯỜI LÀM CHỨNG (CN III MV - B) 33
1,29 - 34: LỜI CHỨNG CỦA GIOAN (CN II TN -A) 41
1,35 - 42: CÁC MÔN ĐỆ ĐẦU TIÊN (CN II TN - B) 56
2, 1 - 12: TIỆC CƯỚI CANA (CN II TN - A) 74
I. SÁCH CÁC DẤU LẠ CỦA ĐỨC GIÊSU (2, 1 - 12,50) 103
2, 13 - 25: ĐỨC GIÊSU TẨY UẾ ĐÊN THỜ (CN III MC - B) 103
3, 14 - 21: MỘT TÌNH YÊU KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC (CN IV MC - B; Chúa Ba Ngôi - A) 117
4, 5 - 42: CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ (CN III MC - A) 127
6, 1 - 15: ĐỨC GIÊSU HÓA BÁNH RA NHIỀU (CNXVII TN - B) 143
6, 24 - 35: TÔI LÀ BÁNH BAN SỰ SỐNG ( CN XVIII TN - B) 153
6, 35 - 40: TÔI SẼ CHO HỌ SỐNG LẠI (lễ cầu cho các tín hữu qua đời) 162
6, 45 - 51: TÔI LÀ BÁNH BAN SỰ SỐNG (CN XIX TN - B) 167
6, 51 - 58: SỰ SỐNG PHÁT XUẤT TỪ VIỆC TRAO BAN SỰ SỐNG (mình máu thánh - A; CN XX TN 175
6, 54a.60 - 69: BỎ ĐI HOẶC Ở LẠI (CN XXI TN - B) 183
7, 37 - 39: NGUỒN MẠCH TUÔN CHẢY NƯỚC HẰNG SỐNG (LỄ HIỆN XUỐNG -LỄ VỌNG) 190
8, 1- 11: ĐỨC GIÊSU VÀ NGƯỜI PHỤ NỮ NGOẠI TÌNH (CN V MC - C) 198
9, 1 - 41: ÁNH SÁNG CHO NGƯỜI MÙ ( CN IV MC - A) 208
10, 1 - 10: ĐỨC GIÊSU LÀ CỬA RÀN CHIÊN ( CN IV PS - B) 222
10, 11 -18: TÔI LÀ MỤC TỬ NHÂN LÀNH (CN IV PS - B) 231
10, 27 - 30: AN TOÀN TRONG TAY THIÊN CHÚA ( CN IV PS - B) 241
11, 1 - 45: THẦY LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG (CN V MC - A) 246
12, 20 - 33: ÁNH SÁNG CỦA THẬP GIÁ ( CN V MC - B) 263
II. SÁCH VỀ GIỜ CỦA ĐỨC GIÊSU ({11,1 - 12,50} 13,1 - 20, 29}) 277
13, 1 -15: HIỆP THÔNG VỚI ĐỨC GIÊSU (thứ năm tuần thánh) 277
13, 31-33a.34-35: ĐIỀU RĂN MỚI (CN V PS - C) 291
Bài đọc thêm: TIN MỪNG GIOAN VÀ BÍ TÍCH THÁNH THỂ 299
14, 1-12: SỰ HIỆP THÔNG BỀN VỮNG (CN V PS - A) 303
14, 15-21: TUÂN GIỮ CÁC ĐIỀU RĂN CỦA THẦY (CN VI PS - A) 314
14, 23-29: ĐỨC GIÊSU LUÔN HIỆN DIỆN (CN VI PS - C) 323
15, 9-17: Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU VÀ SINH HOA KẾT TRÁI (CN VI PS - B) 339
16, 12-15: THẦN KHÍ SỰ THẬT (Chúa Ba Ngôi - C) 347
17,1-11a: ĐỨC GIÊSU CẦU NGUYỆN CHO CHÍNH MÌNH VÀ CHO CÁC MÔN ĐỆ (CN VII PS - A) 355
17, 11-19: ĐỨC GIÊSU CẦU NGUYỆN CHO SỰ HỢP NHẤT (CN VII PS - B; các thánh TĐVN) 368
17, 20-26: ĐỨC GIÊSU CẦU NGUYỆN CHO GIÁO HỘI MỌI THỜI (CN VII PS - C) 380
18, 1-19, 42: BÀI THƯƠNG KHÓ (Thứ Sáu tuần thánh) 387
18, 33b-37: ĐỨC VUA GIÊSU ( Đức Giêsu Vua Vũ Trụ - B) 410
20, 1- 9 : NGÔI MỘ TRỐNG (CN Phục Sinh - Ban ngày) 419
20, 19-23: ĐỨC GIÊSU HIỆN RA VỚI CÁC MÔN ĐỆ ( Lễ Hiện Xuống - ABC) 434
20, 19-31: ĐỨC GIÊSU HIỆN RA VỚI CÁC MÔN ĐỆ ( CN II PS - ABC) 443
PHỤ TRƯƠNG (21,1-25) 451
21,1-19: ĐỨC GIÊSU HIỆN RA Ở BỜ HỒ TIBÊRIA (CN III PS - C) 451
Sách tham khảo 466
Mục lục 473