A Theology of John's Gospel and Letters
Tác giả: Andreas J. Köstenberger
Ký hiệu tác giả: KO-A
DDC: 226.5 - Tin mừng Gioan
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008419
Nhà xuất bản: Zondervan
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 27
Số trang: 652
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Thất Lạc
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích