The New Testament study Bible John
Tác giả: Many authors
Ký hiệu Tác giả: MANY
DDC: 226.5 - Tin mừng Thánh Gioan
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003601
Nhà Xuất bản: R.R. Donnelley and Sons
Năm Xuất bản: 1987
Khổ sách: 27
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích