Études Joanniques
Tác giả: A. Feuillet
Ký hiệu tác giả: FE-A
DDC: 226.5 - Tin mừng Gioan
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004270
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1962
Khổ sách: 20
Số trang: 313
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích