Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan
Phụ đề: Dẫn vào và chú giải
Tác giả: Robert J. Karris, OFM
Ký hiệu tác giả: KA-R
DDC: 226.5 - Tin mừng Gioan
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002430
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1990
Khổ sách: 20
Số trang: 238
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014318
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1990
Khổ sách: 20
Số trang: 238
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích