Selon Jean
Tác giả: Yves Simoens, SJ
Ký hiệu tác giả: SI-Y
DDC: 226.5 - Tin mừng Gioan
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004110
Nhà xuất bản: Institut d'Etudes Théologiques
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 23
Số trang: 1011
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích