Saint Jean témoin du Jésus de l'histoire
Tác giả: A. M. Hunter
Ký hiệu tác giả: HU-A
DDC: 226.5 - Tin mừng Gioan
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012594
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1970
Khổ sách: 18
Số trang: 169
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích