Đọc tin mừng theo thánh Gioan: Yêu cho đến cùng
Tác giả: Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
Ký hiệu tác giả: HO-T
DDC: 226.5 - Tin mừng Gioan
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T8
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009132
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 656
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013728
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 656
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013729
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 656
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG XIX 23
Phân đoạn III: Đức Giêsu ra trước mặt Philatô (tiếp) 23
Cảnh ở trong (19,1-3) 25
Cảnh ở ngoài (c.4-7) 41
Cảnh ở ngoài (c.9-11) 69
Cảnh ở ngoài (c.12-15) 83
Phân đoạn IV: Đức Giêsu bị đóng đinh Thập giá (19.16b-37) 137
Cảnh 1: Đóng đinh, bảng án, và phản ứng của người Do Thái (c.16b-22) 137
Cảnh 2: Không xé chiếc áo chùng một tấm (c.23-24) 167
Cảnh 3: Thân mẫu Đức Giêsu và môn đồ yêu dấu bên thập giá (c.25-27) 182
Cảnh 4: Đức Giêsu tắt thở và trao Thần Khí (c.28-30) 232
Cảnh 5: Hiệu quả từ sự chết: Ban máu và nước (c.31-37) 267
Phân đoạn V: Đức Giêsu được chôn táng trong vườn bởi những bạn hữu mới (19,38-42) 300
Nhập đề 300
Tóm kết và chuyển tiếp (18,1-19,42) 324
Các bài đọc thêm của chương XIX 327
CHƯƠNG XX: CHÚA GIÊSU SỐNG LẠI 389
I. Trình thuật sống lại 389
II. Ý nghĩa của sự sống lại trong Tin mừng Gioan  413
III. Bố cục: Phần ba của sách sự vinh hiển 415
Cảnh 1: Bên ngôi mộ (20,1-18) 417
Chúa hiện ra cho Maria (20,11-18) 452
Cảnh 2: Chúa hiện ra cho các môn đồ (20,19-23) 503
Hiện ra cho môn đồ cứng tin (c.24-29) 554
Phần kết (20,30-31) 592
Các bài đọc thêm của chương XX 605
Mục lục tập VIII 647