Father, Son and Spirit
Phụ đề: The Trinity and John's Gospel
Tác giả: Andreas J. Köstenberger, Scott R. Swain
Ký hiệu tác giả: KO-A
DDC: 226.5 - Tin mừng Gioan
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012949
Nhà xuất bản: Apollos
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 23
Số trang: 224
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích