Văn chương Gioan
Phụ đề: Giáo trình Phúc âm Gioan
Tác giả: Lm. Vinh Sơn Đinh Trung Nghĩa, SJ
Ký hiệu tác giả: DI-N
DDC: 226.5 - Tin mừng Gioan
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008494
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 339
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008495
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 339
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 7
Bài 1: Dẫn nhập tổng quát 9
Phụ lục: Đọc Phúc âm Joan theo phương pháp 47
Bài 2: Kitô học Joan I: Đức Giêsu. Con Thiên Chúa 51
Bài 3: Kitô học Joan II: ĐứcGiêsu, Đấng là Con Người 68
Bài 4: Cấu hình văn chương của phúc âm Joan 88
Bài 5: Đức tin và ơn cứu độ trong Phúc âm IV 94
Bài 6: Lời tựa Jn 1,1-18 114
Bài 7: Lời chứng của Joan Tẩy giả 128
Bài 8: Dấu chỉ Cana I 145
Bài 9: Cuộc đối thoại với Nicôđêmô 158
Bài 10: Cuộc đối thoại của Chúa Giêsu với 176
Bài 11: Người bại liệt tại Bết -Da- Tha 188
Bài 12: Chúa Giêsu và ngày Sabbath 201
Bài 13: Phép lạ bánh nhiều và hai diễn từ về bánh 210
Bài 14: Chúa Giêsu chữa người mù từ lúc bẩm sinh 226
Bài 15: Chúa chiên lành 268
Bài 16: Giêsu là Đấng Mesia và là Con Thiên Chúa 292
Bài 17: Chúa Giêsu ban cho con người sự sống 303
Bài 18: Sửa soạn cho lễ vượt qua và cuộc tử nạn 319
Thư mục Văn chương Joan 337