Đọc Tin mừng theo thánh Gioan: Chúa biết con mến Chúa
Tác giả: Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
Ký hiệu tác giả: HO-T
DDC: 226.5 - Tin mừng Gioan
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T9
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009136
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 382
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013730
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 382
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013731
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 382
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0016139
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 382
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG XXI 23
ĐOẠN KẾT 23
Nhập đề 23
I. Bản chất và mục đích ch.21 24
II. Bố cục 31
Phân đoạn một: Chúa hiện ra bên bờ hồ (21,1-14) 33
Phân đoạn một: Phêrô và môn đồ Chúa yêu mến (21,15-25) 77
Nhận định kết thúc 133
Các bài đọc thêm của chương XXI 137
Phụ chương VI 171
Dẫn nhập vào Tin mừng Gioan 205
I. Hiện trạng của việc nghiên cứu Tin mừng Gioan 205
II. Duy nhất tính và việc soạn thảo Tin mừng  206
III. Truyền thống làm nền cho Tin mừng 4 220
IV. Những ảnh hưởng có thể đã tác động trên tư tưởng của Tin mừng 4 234
V. Gửi tới độc giả nào? Với mục tiêu nào? 284
VI. Niên biểu của hình thức cuối cùng của bản văn Tin mừng 4 299
VII. Tác giả là ai? Nơi viết và năm viết? 301
VIII. Phác họa vài chủ đề thần học chính của Tin mừng Gioan 324
IX. Ngôn ngữ, bản văn và thể văn của Tin mừng 4 364
MỤC LỤC 377