Thầy dạy khát khao
Phụ đề: Đọc Tin mừng theo Thánh Gioan
Nguyên tác: Le maitre du désir
Tác giả: Éloi Leclerc
Ký hiệu tác giả: LE-E
Dịch giả: Lm. Minh Anh
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003076
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 227
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004770
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 227
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương 1: "Chúng tôi đã gặp Ngài" 25
Chương 2. Nước hóa thành rượu 37
Chương 3. Cuộc sinh hạ mới 49
Chương 4. Cuộc sinh hạ mới (tiếp theo) 65
Chương 5. Nước hằng sống 77
Chương 6. Bánh sự sống 101
Chương 7. Ánh sáng sự sống 125
Chương 8. Sự Phục sinh và sự sống 137
Chương 9. Đức Giêsu, Đấng Hằng sống 153
Chương 1. Sự sống này là gì? 165
Chương 2. Niềm vui còn mãi 197
Kết luận. “Lúc khởi đầu’’ 213