Cùng đích đời Đức Giêsu Kitô
Phụ đề: "Thế là đã hoàn tất"
Tác giả: Lm. Vinh Sơn Mai Văn Kính
Ký hiệu tác giả: MA-K
DDC: 226.5 - Tin mừng Gioan
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014607
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 299
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014609
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 299
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014610
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 299
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014611
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 299
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014612
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 299
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 7
PHẦN I: ĐƯỜNG VÒNG ĐẾN GẦN CÙNG ĐÍCH  
Chương 1: Đến gần cùng đích  
I. Thành ngữ về thời gian nơi Tin mừng thứ tư 17
1. Từ ngữ trực tiếp nói về thời gian 17
2. Tầm quan trọng của “thời gian” 19
3. Thái độ khách quan trước những chỉ dẫn thời gian 21
II. “Thời gian câu chuyện” trong Tin mừng thứ tư 28
1. “Thời gian câu chuyện” trong trình thuật 28
2. “Thời gian câu chuyện” nơi Tin mừng thứ tư  32
3. Nẻo đường vòng tới telos (cùng đích) 33
III. Hiện trạng nghiên cứu về telos 35
1. Ghi nhận của các nhà chú giải tiêu biểu 36
2. Hiện trạng nghiên cứu về telos nơi Tin mừng thứ tư 39
Chương 2: Ý nghĩa của cùng đích  
I. Cùng đích (telos) nơi Tin mừng thứ tư 48
1. Các lần xuất hiện trong Tin mừng thứ tư 48
2. Nhận định 50
II. Ý nghĩa của telos 52
1. Nguyên nghĩa 52
2. Nghĩa của telos theo thời gian 53
III. Một số chủ đề liên quan 59
1. Ứng nghiệm Kinh Thánh 59
2. Dự án thần linh “phải” (dei) 63
3. Giờ trong Tin mừng thứ tư (hôra) 65
Đúc kết phần 1 71
PHÀN II: CÙNG ĐÍCH ĐỜI ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ  
Chương 3: Hoàn tất công trình Chúa Cha (Ga 4)  
I. Thiết lập bản văn Ga 4 84
1. Khung cảnh và ranh giới bản văn 84
2. Phê bình bản văn Ga 4 85
3. Nhận định và cấu trúc Ga 4 88
II. “Phải đi qua Sa-ma-ri” (c. 1-45) 90
1. Dự án “phải đi qua Sa-ma-ri” (c. 1-6) 94
2. Lương thực của Đấng Mê-si-a đến từ đâu?(c. 7-33) 98
3. Hoàn tất (telos) công trình Chúa Cha (c. 34) 122
4. Mùa gặt và tin vào Đức Giê-su (c. 35-42) 133
5. Sau hai ngày hướng tới khởi đầu mới (c. 43-45) 155
III. Dấu Lạ thứ hai ở Ca-na (c. 43-54) 157
1. Đón tiếp tại Ga-li-lê (c. 43-45) 159
2. Ốm gần chết và yếu niềm tin (c. 46-49) 162
3. “Hãy về, con ông sống” (x. c. 50a) 167
4. Con sống và gia đình tin (c. 50b-53) 168
5. Dấu Lạ thứ hai (c. 54) 175
IV. Vai trò telos nơi Ga 4 177
1. Hai trình thuật ở Ga 4 đan xen vào nhau 177
2. “Thời gian câu chuyện” thống nhất trình thuật 178
3. Telos đời Đức Giê-su ôm ấp telos đời môn đệ 179
Chương 4: Hoàn tất công trình Đấng Sai Đến (Ga 5)  
I. Thiết lập bản văn Ga 5 187
1. Khung cảnh bản văn 187
2. Các bản văn gần với Ga 5 189
3. Đề nghị một cấu trúc 191
II. Chữa lành người què (c. 1-9b) 193
1. Dịp lễ và các bệnh nhân la liệt (x. c. 1-4) 193
2. Người què như thể tuyệt vọng (c. 5-7) 195
3. “Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi”  
4. Người bệnh được khỏi (c. 9a) 198
5. Hôm đó lại là ngày sa-bát (c. 9b) 199
III. Gặp gở trong Đền Thờ (c. 9b-16) 202
1. Giữ ngày sa-bát (c. 9b-11) 203
2. Người ấy là ai? Không biết! (c. 12-13) 204
3. Gặp gỡ trong Đền Thờ (c. 14) 205
4. Loan báo Chúa Giê-su (c. 15) 210
5. Ngày sa-bát và chống đối (c. 16) 211
IV. Diễn văn người Con như một vụ kiện (c. 16-47) 213
1. Chúa Giê-su bị cáo buộc (c. 16-18) 216
2. Luận cứ bảo vệ (c. 19-36a) 223
3. Telos và luận cứ quyết định (c. 36b-37a) 240
4. Lật ngược vụ kiện (c. 37b-40) 247
5. Kết thúc với hai câu hỏi mở ngỏ (c. 41-47) 250
V. Vai trò của telos đối với cốt truyện của Ga 5 257
1. Telos (hoàn thành) nối kết ba trình thuật ở Ga 5 257
2. Telos đối với trình thuật lớn (macro- récit) 259
Đúc kết cùng đích nơi sách Dấu Lạ 267
Sách tham khảo 275