Tin mừng theo thánh Gioan
Tác giả: HY. Carlo Maria Martini
Ký hiệu tác giả: MA-C
DDC: 226.5 - Tin mừng Gioan
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005668
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 97
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005669
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 97
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005670
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 97
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006281
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 97
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007583
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 97
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 3
1. Bài Thánh ca Ngôi Lời 5
2. Đi vào vinh quang của Chúa 9
3. Những người bạn của Chúa 12
4. Những người chưa hoàn toàn tin nhận Chúa 20
5. Những kẻ thù của Chúa 24
6. Chúa Giêsu và các Môn Đệ 30
7. Mầu nhiệm nhập thể 34
8. Ý nghĩa cuộc đời ẩn dật của Chúa 38
9. Thái độ của Chúa trước lời chống đối Ngài 40
10. Con người trước dấu chỉ Thiên Chúa 42
11. Đức tin Kitô Giáo 46
12. Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu 56
13. Biến cố Phục Sinh 79
14. Chúa Giêsu hiện diện với Giáo hội 91