Đọc Tin mừng theo thánh Gioan: Lời thành xác phàm
Tác giả: Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
Ký hiệu tác giả: HO-T
DDC: 226.5 - Tin mừng Gioan
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000219
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 502
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000220
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 502
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001731
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 502
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013922
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 502
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 1
I. Vào đề 17
II. Đường nét tổng quát của sách TMYn 33
PHẦN CHÚ GIẢI  
CHƯƠNG I  
I. Đấng Lời với Thiên Chúa 45
II. Đấng Lời tạo thành 57
III. Đấng Lời xuất hiện và hoạt động trong trần gian 91
IV. Thông phần với Ngôi Lời thành xác phàm 129
KHỞI ĐẦU SÁCH DẤU LẠ  
Khai đề 174
A. Chứng của Gioan Tẩy Giả 177
B. Các môn đệ đầu tiên 229
CHƯƠNG II  
A. Cana: dấu lạ đầu tiên 335
B. Tẩy uế Đền Thờ Giêrusalem 391