Why John wrote a Gospel: Jesus - Memory - History
Tác giả: Tom Thatcher
Ký hiệu tác giả: TH-T
DDC: 226.5 - Tin mừng Gioan
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008600
Nhà xuất bản: Westminster John Knox Press
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 23
Số trang: 193
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích