Con Chiên của Thiên Chúa Đấng xóa tội trần gian
Phụ đề: Tĩnh tâm với Tin mừng Gioan
Tác giả: Giuse Nguyễn Công Đoan, SJ
Ký hiệu tác giả: NG-D
DDC: 226.5 - Tin mừng Gioan
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010451
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 193
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010452
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 193
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Giới thiệu  9
Viết tắt các sách Kinh Thánh, Việt & Anh 11
Dẫn nhập 15
1.  Lời tựa: Ân sủng và sự thật (1,1-18) 25
Phương pháp đọc 31
2.  Người làm chứng (1,19-51) 33
Lời chứng của ông Gio-an 37
Ngày thứ nhất 37
Ngày hôm sau 39
Con Chiên của Thiên Chúa 40
Đấng xóa bỏ tội trần gian 47
Tôi đã không biết Người 49
Ngày hôm sau: các môn đệ đầu tiên 50
Ngày hôm sau nữa 53
3.  Chàng rể ra mắt (2,1-11) 59
4.  Du hành Tuần trăng mật, đi từ Ca-na rồi về lại Ca-na (2,13-4, 54) 74
Lễ Vượt Qua Tại Giê-ru-sa-lem 79
Tại Giê-ru-sa-lem, Chúa gặp gỡ một bậc thầy trong dân ít-ra-en 82
Tại Giu-đê, ông Gio-an Tẩy Giả làm chứng lần cuối 86
Tại Sa-ma-ri, Chúa gặp người đàn bà Sa-ma-ri bên bờ giếng 87
Câu chuyện giữa Chúa với các môn đệ: Mùa gặt đã tới 99
Dân làng Sa-ma-ri tiếp đón Chúa 106
Đức Giê-su đến Ga-li-lê, về lại Ca-na và làm dấu lạ thứ hai 107
Dấu lạ thứ hai Đức Giê-su làm tại Ca-na 108
5.  Ngày sa-bát Đức Gỉê-su tỏ mình cho dân Giê-ru-sa-lem (5,1-47) 111
6.  Năm chiếc bánh vói hai con cá và Manna đích thật từ tròi xuống (6,1-21) 122
Quang cảnh mở đầu 122
Gợi lại bối cảnh sách Xuất Hành 124
Bữa Tiệc trên núi 126
Đức Giê-su đi trên mặt nước mà đến với các môn đệ 128
7.  Bài giảng về Bánh trong hội đường Ca-phác-na-um (6, 22-71) 131
Nhốn nháo kiếm tìm 131
Câu chuyện tại Ca-phác-na-um 132
Lời tuyên xưng của ông Phê-rô 138
8. Lễ Lều (7,1-10,21) 142
Ghi chú về kỹ thuật trình bày 144
Ghi chú quan trọng trước khi đọc các chương về Lễ Lều 145
Mở đầu: Câu chuyện bắt đầu từ Ga-li-lê 146
Không khí tại Giê-ru-sa-lem 148
Đức Giê-su xuất hiện giữa kỳ lễ 148
Ngày bế mạc kỳ lễ: Nước hằng sống 151
Phản ứng của giới lãnh đạo 154
Người phụ nữ ngoại tình 156
Ánh sáng cho trần gian (8, 12-59) 160
Tranh luận về “căn cước” của Chúa Giê-su 160
Nơi tôi đi các ông không thể đến được 163
Người mù từ thuở mới sinh được sáng (9, 1-41) 170
Chịu phép Rửa là được soi sáng 171
Mục tử đẹp 176
9. Lễ cung hiến Đền Thờ (10, 22-42) 181
10. Chúa Giê-su gọi La-da-rô, “người Chúa thương mến” ra khỏi mồ (11,1-54) 185