According to John
Phụ đề: The witness of the beloved disciple
Tác giả: John F. O'Grady
Ký hiệu tác giả: OG-F
DDC: 226.5 - Tin mừng Gioan
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003727
Nhà xuất bản: Paulist Press
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 22
Số trang: 174
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích