An Introduction to the Gospel of John
Tác giả: Raymond Edward Brown , Francis J. Moloney, SDB
Ký hiệu tác giả: BR-R
DDC: 226.5 - Tin mừng Gioan
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003749
Nhà xuất bản: Knopf Doubleday Publishing Group
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 24
Số trang: 356
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích