Lecture de l'évangile selon Jean
Phụ đề: Chapitre 1-4
Tác giả: Xavier Leon Dufour
Ký hiệu tác giả: DU-L
DDC: 226.5 - Tin mừng Gioan
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004421
Nhà xuất bản: Seuil
Năm xuất bản: 1987
Khổ sách: 20
Số trang: 243
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích