Chiên vượt qua của chúng ta
Phụ đề: Tĩnh tâm với Tin mừng Gioan
Tác giả: Giuse Nguyễn Công Đoan, SJ
Ký hiệu tác giả: NG-D
DDC: 226.5 - Tin mừng Gioan
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010611
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 222
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010723
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 222
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011216
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 27
Số trang: 64
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Giới thiệu 9
Viết tắt các sách Kinh Thánh Việt và Anh 10
Lời dẫn nhập 15
11. ĐÃ ĐẾN GIỜ (12,1-50) 22
Sáu ngày trước lễ Vượt Qua 23
Quang cảnh dọn mừng lễ tại Giê-ru-sa-lem 26
Tại Bê-ta-ni-a 27
Chúa Giê-su vào Giê-ru-sa-lem và được chào đón như vua của Ít-ra-en 30
Tổng kết tạm thời về sứ mạng rao giảng của Chúa Giê-su 35
1/ Sự cứng lòng của một số người 35
2/ Tuy nhiên ngay cả trong giới lãnh đạo cũng có nhiều người đã tin 37
3/ Chúa Giê-su tổng kết sứ mạng và sứ điệp của mình 38
12.CHÚA GIÊ-SU CHUẨN BỊ ĐI VÀO GIỜ CỦA MÌNH (13, l-38) 39
1.Chúa Giê-su rửa chân cho các môn đệ (13,2-11) 40
2.Chúa Giê-su giải thích việc Chúa vừa làm (13,12-20) 44
Yếu tố thứ nhất đề giải thích 46
Yếu tố thứ hai để giải thích 48
3.Lời Chúa Giê-su công bố Giao Ước Mới (13,33-35) 54
4.Chúa loan báo vê' hành động của Giu-đa con ông Si-môn ít-ca-ri-ốt (13,16-30) 57
5.Giờ tôn vinh (13,21-38) 61
13.THẦY ĐI ĐÂU? ĐỂ LÀM GÌ? (14,1-31) 64
Con đường nào 66
Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha 67
Làm gì để yêu mến Thầy sẽ được gì 72
Đấng Bảo Trợ khác    73
Món quà chia tay 74
14.ĐƯỜNG TRƯỜNG CHÔNG GAI (15-16) 76
Cây nho trong Cựu Ước 78
Cây nho thật và người trồng nho (15,1-4) 80
Cây nho và cành nho (15,5-11) 82
Trái nho thật (15,12-15) 85
Chung sứ mạng với Chúa (15,16-17) 86
Chung thân phận với Chúa (15,18-25) 87
Đấng Bảo Trợ đến (15,26-27) 89
Để anh em khỏi vấp ngã (16,1-4) 89
Vai trò cùa Đấng Bảo Trợ (16,4- 11) 90
Nỗi đau sinh con (16,16-23) 91
Để niềm vui được trọn vẹn (16, 23-28) 92
Thầy đã thắng thế gian (16,29-33) 93
15.LỜI NGUYỆN KẾT THỨC DIỄN TỪ GIÃ BIỆT (17,1-26) 95
Xin Cha tôn vinh Con để Con tôn vinh Cha (17,1-3) 97
Con đã tôn vinh Cha ở dưới đất (17,4-8) 97
Con cầu nguyện cho những kẻ Cha đã ban cho con (17,9-13) 98
Xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần (17,14-19) 104
Chúa Giê-su cầu nguyện cho những ai nhờ lời các môn đệ mà tin vào Người 104
Con ở đâu thì họ cũng ở đó với Con (17,24-26) 105
16.CHÚA GIÊ-SU ĐƯỢC TÔN VINH TRÊN THẬP GIÁ (18-19) 109
Trong một thửa vườn, Chúa Giê-su bị bắt (18,1-11) 109
Chuyện tại dinh thượng tế Kha-nan (18,12-27) 114
Trước mặt Toàn Quyền Phi-la-tô (18,28 - 19,16) 118
1/. Philatô đi ra  
2/. Philatô lại đi vào  
3/. Philatô lại đi ra bên ngoài  
4/. Bấy giờ Philatô "nhận lấy" elaben] Đức Giêsu và đánh đòn  
5/. Ông Philatô lại ra ngoài và nói với người Do Thái  
6/. Nghe lời đó, ông Philatô càng sợ hơn nữa   
7/. ÔngPhilatô truyền dẫn Đức Giêsu ra ngoài  
Ý nghĩa cái chết của Chúa Giê-su theo Tin Mừng Gio-an.... 140
Đức Giê-su vác thập giá lên Gôn-gô-tha và chịu đóng đinh (19,16-22) 142
Phi-la-tô treo bản án 145
Phần thưởng của lính (19,23-24) 146
Đức Giê-su và thân mẫu (19, 25-27) 147
Chúa Giê-su trao hơi thở (19,28-30) 150
Máu và nước chảy ra từ cạnh sườn Chúa bị đâm thâu (20,31-37) 152
Máu Xá Tội, Máu Giao Ước Mới, Máu Chiên Vượt Qua: ba trong một 155
Máu xá tội 155
Ơn tha tội và Giao Ước Mới 160
Con chiên của Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian 160
Ngôi mộ trong vườn (19,38-42) 162
Nhắc lại một ghi chú về bài 16 164
Khúc ca khải hoàn theo sau 166
Lời kết bài 16 167
17.KHÚC CA KHẢI HOÀN (20,1-29) 168
Báo động 168
Hai môn đệ chạy đua ra mộ 171
Tôi đã thấy Chúa 174
Buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần 180
Tám ngày sau 184
Kết luận thứ nhất (20,31-32) 186
18.MỘT BUỔI SÁNG BÊN BỜ BIỂN HỔ TI-BÊ-RI-A (21,1-25) 191
Một đêm đánh cá trên Biển Hồ 192
Bữa ăn dọn sẵn trên bờ 195
Chúa nói chuyện với ông Si-môn Phê-rô 196
Chiên con và chiên mẹ 201
Chăm sóc và chăn dắt 202
Mến và yêu mến 203
Lúc còn trẻ và khi về già 204
Hãy theo Thầy 205
Ông Phê-rô và người môn đệ Chúa Giê-su thương mến 206
LỜI BẠT 209
Làm chứng - tin - làm chứng 209
ĐỌC THÊM 217
Tại sao để tựa là Tĩnh tâm theo Tin Mừng? 219