Tin mừng theo thánh Gioan
Phụ đề: Bộ sách chú giải Kinh thánh
Nguyên tác: The Gospel of John
Tác giả: William Barclay
Ký hiệu tác giả: BA-W
DDC: 226.5 - Tin mừng Gioan
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000419
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 23
Số trang: 502
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008561
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 23
Số trang: 502
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời vĩnh hằng: Gioan 1,1-2 5
Đấng Tạo Hóa của muôn loài: Gioan 1,3 8
Sự sống và ánh sáng: Gioan 1,4 10
Sự sống và ánh sáng: Gioan 1,4 13
Bóng tối thù địch: Gioan 1,5 15
Chứng nhân của Chúa Giêsu Kitô: Gioan 1,6-9 17
Ánh sáng cho mọi người: Gioan 1,9 21
Không nhận biết: Gioan 1,10-11 23
Con cái Thiên Chúa: Gioan 1,12.13 28
Ngôi Lời Nhập Thể: Gioan 1,14 31
Ngôi Lời Nhập Thể: Gioan 1,14 33
Ngôi Lời Nhập Thể: Gioan 1,14 35
Nguồn sung mãn của Người: Gioan 1,15-17 37
Mặc Khải về Thiên Chúa: Gioan 1,18 40
Lời chứng của Gioan Tẩy Giả: Gioan 1,19-28 42
Chiên Thiên Chúa: Gioan 1,29-31 47
Thần Khí ngự xuống: 1,32-34 51
Các môn đệ đầu tiên: Gioan 1,35-39  52
Chia sẻ vinh quang: Gioan 1,40-42 55
Nathanaen là ai? : Gioan 1,43-51  58
Niềm vui mới: Gioan 2,1-11  62
Niềm vui mới: Gioan 2,1-11  65
Niềm vui lớn: Gioan 2,1-11 68
Cơn giận của Chúa Giêsu: Gioan 2,12-16 71
Cơn giận của Chúa Giêsu: Gioan 2,12-16 74
Cơn giận của Chúa Giêsu: Gioan 2,12-16 76
Đền Thờ mới: Gioan 2,17-22 78
Đấng dò xét lòng người: Gioan 2,23-25  82
Người đến ban đêm: Gioan 3,1-6 84
Người đến ban đêm: Gioan 3,1-6 88
Sinh lại: Gioan 3,1-6 91
Nhiệm vụ phải biết và quyền lợi được nói:Gioan 3,7-13  94
Con Người phải được giương cao: Gioan 3,14.15 97
Tình yêu của Thiên Chúa: Gioan 3,16 100
Tình yêu và xét xử: Gioan 3,17-21 102
Con Người không đố kỵ: Gioan 3,22-30 104
Đấng từ trời đến: Gioan 3,31 -36 107
Triệt hạ các chướng ngại vật: Gioan 4,1-9 109
Nước hằng sống: Gioan 4,10-15 114
Đối diện chân lý: Gioan 4,16-21 118
Thờ phượng chân thật: Gioan 4,22-26 120
Chia sẻ Phép lạ: Gioan 4,27-30 123
Lương thực thỏa lòng hơn hết: Gioan 4,31-34 125
Người gieo giống, mùa gặt, các thợ gặt: Gioan 4,35-38 128
Đấng Cứu Độ trần gian: Gioan 4,39-42 131
Luận cứ không bác được: Gioan 4,43-45 133
Đức Tin của một quan chức của nhà vua:  
Gioan 4,46-54 134
Con người bất năng, Chúa Cứu Thế Toàn Năng: Gioan 5,1-9 137
Ý nghĩa tiềm ẩn: Gioan 5,1-9 141
Chữa lành và thù ghét: Gioan 5,10-18 141
Những lời tự xưng phi thường: Gioan 5,19-29 144
Chúa Cha Và Chúa Con: Gioan 5,19-20 148
Sự sống, xét xử và tôn kính: Gioan 5,21-23 149
Tin nhận thì được sống: Gioan 5,24 151
Chết và sống: Gioan 5,25-29  152
Sự xét xử chân thật duy nhất: Gioan 5,30 153
Các chứng nhân cho Chúa Cứu Thế: Gioan 5,31-36 154
Lời chứng của Thiên Chúa: Gioan 5,37-43 157
Lời buộc tội tối hậu: Gioan 5,44-47  160
Bánh và cá: Gioan 6,1-13 161
Ý nghĩa của một Phép lạ: Gioan 6,1-13 164
Đáp ứng của đám đông: Gioan 6,14-15 166
Sự trợ giúp trong cơn hoạn nạn: Gioan 6,16-21 168
Cuộc săn tìm sai lầm: Gioan 6,22-27 171
Việc làm duy nhất: Gioan 6,28-29  174
Đòi hỏi một Dấu lạ: Gioan 6,30-34 175
Bánh Sự Sống: Gioan 6,35-40 176
Sự thất bại của Người Do Thái: Gioan 6,41-50 179
Thịt và Máu Ngài: Gioan 6,50-59  181
Thần Khí tối quan trọng: Gioan 6,59-65 187
Những thái độ đối với Chúa Kitô: Gioan 6,66-71 189
Không phải thì giờ của loài người 191
Nhưng là của Thiên Chúa: Gioan 7,1-9 191
Phản ứng đối với Chúa Giêsu: Gioan 7,10-13 194
Những Phán quyết về Chúa Giêsu: Gioan 7,10-13 196
Uy quyền tối hậu: Gioan 7,14-18 199
Một luận chứng khôn ngoan: Gioan 7,19-24 202
Lời tự xưng của Chúa Kitô: Gioan 7,14.25-30  203
Tìm kiếm kịp thời: Gioan 7,31-36 206
Nguồn nước Hằng sống: Gioan 7,37-44 208
Sự ngưỡng mộ và lời biện hộ rụt rè: Gioan 7, 45-52 213
Nết xấu với lòng cảm thương: Gioan 7,53 - 8,1-11 215
Ánh sáng loài người không nhận thấy: Gioan 8,12-20 222
Vô tri tai hại: Gioan 8,21-30 228
Môn đệ đích thực: Gioan 8, 31 -32 232
Tự do và nô lệ: Gioan 8,33-36 234
Làm con thật sự: Gioan 8, 37-41 236
Con cái Ma Quỉ: Gioan 8, 41-45 239
Lời buộc tội quan trọng và đức tin sáng chói: Gioan 8,46-50  241
Sự sống và vinh quang: Gioan 8,51-55 244
Lời tự xưng phi thường: Gioan 8, 56-59 245
Ánh sáng cho người mù: Gioan 9,1-5 248
Một Phép lạ khác thường: Gioan 9,6-12 252
Thiên kiến và lòng tin: Gioan 9,13-16 254
Pharisêu thách đố: Gioan 9,17-34 256
Mặc Khải và xét xử: Gioan9,35-41 259
Ngài càng vĩ đại hơn: Gioan 9 261
Người chăn chiên và các con chiên: Gioan 10,1-6 262
Người chăn chiên và các con chiên: Gioan 10,1-6 265
Cửa vào sự sống: Gioan 10,7-10 267
Người chăn chiên đích thực và Người chăn thuê: Gioan 10,11-15 270
Sự hiệp nhất tối hậu: Gioan 10,16 273
Lựa chọn của tình yêu: Gioan 10,17.18 275
Bị Quỷ Ám hay Con Thiên Chúa: Gioan 10, 19-21 277
Lời tự xưng và lời hứa: Gioan 10,22-28 278
Lời tự xưng và lời hứa: Gioan 10, 22-28  281
Lòng tin phi thường và lời tự xưng phi thường: Gioan 10,29-30 283
Mời gọi hãy kiểm chứng qua việc làm: Gioan 10,31-39  285
Yên lặng trước cơn bão: Gioan 10,40-42  288
Trên đường vinh quang: Gioan 11,1-5 289
Thì giờ chỉ đủ chứ không có nhiều: Gioan 11,6-10 292
Ngày và đêm: Gioan 11,6-10 294
Con người không chịu rời bỏ Chúa: Gioan 11,11-16 295
Tang gia: Gioan 11,17-19 298
Sự sống lại và sự sống: Gioan 11,20-27 300
Sự sống lại và sự sống: Gioan 11,20-27 303
Chúa Giêsu thổn thức xao xuyến: Gioan 11,28-33  305
Tiếng nói đánh thức kẻ chết: Gioan 11,34-4  308
Gọi Ladarô sống lại: Gioan 11,1-46 310
Sự khôi hài thảm hại: Gioan 11,47-53 313
Chúa Giêsu bị đặt ngoài vòng pháp luật: Gioan 11,54-57 316
Tình yêu hào phóng: Gioan 12,1-8 317
Kế hoạch tiêu diệt nhân chứng: Gioan 12,9-11 322
Vua được cung nghinh: Gioan 12,12-19 324
Người Hy Lạp tìm Chúa: Gioan 12,20-22 328
Điều nghịch lý lạ lùng: Gioan 12,23-26 329
Từ căng thẳng đến chắc chắn: Gioan 12,27-34  334
Từ căng thẳng đến chắc chắn: Gioan 12,27-34 336
Con cái của Ánh Sáng: Gioan 12,35-36 337
Vô tín mù quáng: Gioan 12,37-41 339
Đức Tin hèn nhát 340
Phán xét không ai tránh được: Gioan 12,44-50 342
Thái độ phục vụ của nhà vua: Gioan 13,1-17 344
Thái độ phục vụ của nhà vua: Gioan 13,1-17 346
Sự tẩy sạch chính yếu: Gioan 13,1-17 348
Phản bội là nhục, trung thành là vinh: Gioan 13,18-20 350
Tiếng gọi cuối cùng của tình yêu: Gioan 13,21-30 351
Tiếng gọi cuối cùng của tình yêu: Gioan 13,21-30 354
Vinh quang theo bốn phương diện: Gioan 13,31-32 355
Lệnh truyền giã từ: Gioan 13,33-35 357
Lòng trung thành bị thất bại: Gioan-13,36-38 358
Lời hứa về vinh hiển: Gioan 14,1-3 360
Lời hứa về vinh hiển: Gioan 14,1-3 362
Đường đi, chân lý và sự sống: Gioan 14,4-6 364
Nhìn thấy Thiên Chúa: Gioan 14,7-11 366
Nhìn biết Thiên Chúa: Gioan 14,7-11 369
Những lời hứa siêu việt: Ga 14,12-14 371
Hứa ban Đấng Bảo Trợ: Gioan 14,15-17 373
Con đường đạt đến sự thông hiệp Và Mặc Khải: Gioan 14,18-24 376
Những lời từ biệt: Gioan 14,25-31  378
Cây nho thật: Gioan 15,1-10 380
Đời sống của những người được chọn: Gioan 15,11-17 384
Lòng ghen ghét của người đời: Gioan 15,18-21 389
Lòng ghen ghét của người đời: Gioan 15,18-21 392
Hiểu biết và trách nhiệm: Gioan 15,22-25 394
Lời chứng của Thiên Chúa và của loài người: Gioan 15,26-27 395
Cảnh báo: Gioan 16,1-4 396
Công việc của Chúa Thánh Thần: Gioan 16,5-11 399
Thần Chân Lý: Gioan 16,12-15 401
Buồn lo biến thành mừng vui: Gioan 16,16-24 404
Lối vào trực tiếp: Gioan 16,25-28 407
Chúa Giêsu và quà tặng của Ngài: Gioan 16,29-33  409
Vinh quang của thập giá: Gioan 17,1-5 411
Sự sống đời đời: Gioan 17,1-5 414
Công tác của Chúa Giêsu: Gioan 17,6-8 416
Ý nghĩa của việc làm môn đệ: Gioan 17,6-8 418
Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ: Gioan 17,9-19 420
Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ: Gioan 17,9-19 422
Thoáng nhìn đến tương lai: Gioan 17,20-21 424
Quà tặng và lời hứa về vinh hiển: Gioan 17,22-26 426
Cuộc vây bắt trong vườn: Gioan 18,1-11 428
Chúa Giêsu trước mặt Khanan: Gioan 18,12-14.19-24 432
Vị anh hùng và kẻ hèn nhát: Gioan 18,15-18.25-27  434
Chúa Giêsu với Philatô: Gioan 18,28-19,16 438
Chúa Giêsu với Philatô: Gioan 18,28-19,16 443
Chúa Giêsu với Philatô: Gioan 18,28-19,16  446
Chúa Giêsu với Philatô: Gioan 18,28-19,16 449
Chúa Giêsu với Philatô: Gioan 18,28-19,16 452
Đường đến thập giá: Gioan 19,17-22  455
Những con bạc tại chân thập giá: Gioan 19,23-24 458
Tinh thương của Người Con: Gioan 19,25-27  460
Kết thúc Khải Hoàn: Gioan 19,28-30  462
Nước và Máu: Gioan 19,31-37  464
Quà tặng cuối cùng cho Chúa: Gioan 19,38-42 466
Tình yêu gặp bối rối: Ga 20,1-10 468
Phát giác quan trọng: Gioan 20,1-10 469
Sự nhận diện quan trọng: Gioan 20,11-18 471
Chia sẻ tin Mừng: Gioan 20,11-18  473
Chúa Kitô sai phái: Gioan 20,19-23 474
Kẻ ngờ vực chịu thuyết phục: Gioan 20,24-29 476
Tôma vào những ngày sau đó: Gioan 20,24-29 479
Mục tiêu của sách Phúc Âm: Gioan 20,30.31 480
Chúa Phục Sinh: Gioan 21,1-14 481
Tình thương và ân sủng: Gioan 21,1-14 483
Thực tế về sự sống lại: Gioan 21,1-14 485
Tính phổ quát của Hội Thánh: Gioan 21,1-14 486
Người chăn chiên của Chúa Cứu Thế: Gioan 21,15-19 487
Lam Chứng Nhân Cho Chúa Kitô: Gioan 21,20-24  489
Vô Hạn Tính Của Chúa Kitô 490
Phụ chú về chuyện người phụ nữ phạm tội ngoại tình:   
Gioan 8,2-11 491
Phụ chú về ngày Chúa sống lại 494