Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan
Phụ đề: Dẫn vào và chú giải
Tác giả: Lm. Tanila Hoàng Đắc Ánh, OP
Ký hiệu tác giả: HO-A
DDC: 226.5 - Tin mừng Gioan
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001618
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 290
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001704
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 290
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002530
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 290
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003924
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 322
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007632
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 290
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012968
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 290
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN VÀO 2
I. Thể loại văn chương 2
II. Giáo lý 12
III. Bố cục 29
IV. Sách Tin Mừng thứ tư và các sách nhất lãm 35
V. Sách Tin Mừng thứ tư và lịch sử 39
VI. Tác giả sách Tin Mừng thứ tư 49
VII. Ngôn ngữ và lời văn 55
VIII. Bản văn 57
CHÚ GIẢI 59
I. Ga 1,1-18 Ngôi Lời nhập thể 59
II. Ga 1,19-28 thánh Gio-an tẩy giả làm chứng 80
III. Ga 1,35-34 Đức Giê-su là chiên Thiên Chúa 83
IV. Ga 1,35-42 các môn đệ đầu tiên 87
V. Ga 2,1-11 tiệc cưới tại Ca-na 90
VI. Ga 2,13-22 Đức Giê-su thanh tẩy đền thờ 99
VII. Ga 3,14-21 qua thập giá đến sự sống 105
VIII. Ga 4,5-42 cuộc đàm thoại giữa Đức Giê-su và một phụ nữ miền Sa-ma-ri-a 109
IX. Ga 6,24-35 Đức Giê-su hóa bánh ra nhiều 120
X. Ga 6,24-35 lương thực trường tồn 126
XI. Ga 6,51-59 “ai tin, được sống” 132
XII. Ga 6,51-59 “thịt tôi, cho thế gian được sống” 135
XIII. Ga 6,6-69 “Thầy là Đấng thánh của Thiên Chúa” 140
XIV. Ga 7,53-8,11 “tôi không lên án chị” 145
XV. Ga 9,1-41 anh mù được thấy 149
XVI. Ga 10,1-10 “cửa ràn chiên” 159
XVII. Ga 10,11-18 “người mục tử nhân lành” 164
XVIII. Ga 10,27-30 Đức Giê-su là ai? 168
XIX. Ga 11,1-45 Đức Giê-su cho ông La-da-rô sống lại 171
XX. Ga 11,1-45 Đức Giê-su long trọng tiến vào Giê-ru-sa-len 184
XXI. Ga 12, 20-33 qua thập giá đến vinh quang 190
XXII. Ga 13,1-15 rửa chân cho môn đệ 197
XXIII. Ga 13, 31-35 điều răn mới 205
XIV. Ga 14,1-12 con đường, sự thật và sự sống 208
XXV. Ga 14,15-21 “một Đấng bào chữa khác” 215
XXVI. Ga 14,23-29 Thánh Thần nhắc lại, và bình an của Đức Giê-su  220
XXVII. Ga 15,1-8 Kết hiệp với Đức Ki-tô 226
XXVIII. Ga 15,9-17 “hãy yêu thương nhau” 231
XXIX. Ga 16,12-15 Thánh Thần sẽ dẫn tới chân lý toàn diện 237
XXX. Ga 18,33-37 Đức Ki-tô, vua vũ trụ 242
XXXI. Ga 19,31-37 Đức Giê-su bị lưỡi đòng đâm thâu 247
XXXII. Ga 20,1-9 mồ trống 256
XXXIII. Ga 20,19-31 các môn đệ thấy Chúa 262
XXXIV. Ga 21,1-19 Đức Giê-su hiện ra ở biển hồ Ti-bê-ri-a 275
THƯ TỊCH RÚT NGẮN 287
MỤC LỤC 288