La tradition historique du quatrième Évangile
Phụ đề: Lectio Divina 128
Tác giả: Charles H. Dodd
Ký hiệu tác giả: DO-C
DDC: 226.5 - Tin mừng Gioan
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016280
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1987
Khổ sách: 22
Số trang: 563
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích